کاربرد

بانک بار در بخش هوافضا

سناریوهای کاربرد مقاومت

در صنعت هوافضا، بانک‌های بار معمولاً برای شبیه‌سازی و آزمایش سیستم‌ها و اجزای مختلف الکتریکی تحت شرایط بار مختلف استفاده می‌شوند.با استفاده از بانک‌های بار، مهندسان هوافضا می‌توانند قابلیت اطمینان و عملکرد سیستم‌های الکتریکی را تأیید کنند، مسائل احتمالی را شناسایی کنند و از انطباق با استانداردهای ایمنی و عملکرد اطمینان حاصل کنند.

1. کالیبراسیون سیستم قدرت: کالیبراسیون دقیق سیستم های قدرت برای اطمینان از عملکرد صحیح زیرسیستم ها در فضاپیما ضروری است.بانک‌های بار برای شبیه‌سازی و تنظیم بار در سیستم‌های قدرت استفاده می‌شوند و از پایداری و دقت آن‌ها در شرایط بار مختلف اطمینان حاصل می‌کنند.
2. تست سیستم الکترونیکی:بانک های بار برای آزمایش سیستم های الکترونیکی مختلف بر روی فضاپیماها از جمله دستگاه های ارتباطی، سیستم های ناوبری و ابزار دقیق استفاده می شوند.با شبیه سازی شرایط بار واقعی، مهندسان می توانند عملکرد و پایداری این سیستم ها را در حالت های عملیاتی مختلف ارزیابی کنند.
3. تشخیص خطای سیستم الکترونیکی:در صورت بروز مشکلات در طول یک ماموریت، بانک های بار می توانند در تشخیص عیوب در سیستم های الکترونیکی کمک کنند.با شبیه سازی سناریوهای بار مختلف، مهندسان می توانند مشکلات احتمالی درون سیستم را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهند.
4. تنظیم ولتاژ و تست پایداری:بانک های بار برای آزمایش تنظیم ولتاژ و پایداری سیستم های قدرت در کاربردهای هوافضا استفاده می شوند.این تضمین می کند که منبع تغذیه در شرایط عملیاتی مختلف در محدوده های مشخص شده باقی می ماند.

موارد استفاده / توابع و تصاویر برای مقاومت در میدان

ZENITHSUN بانک‌های بار آزمایشی منبع تغذیه ویژه برای سیستم‌های تسلیحات موشکی و سیستم‌های پرتاب فضایی را برای آکادمی فناوری خودروهای پرتاب، آکادمی علوم و نوآوری هوافضا، آکادمی پرتاب هوافضای چین و واحدهای مختلف همکاری هوانوردی فراهم می‌کند.

R (2)
R (1)
آر

زمان ارسال: دسامبر-06-2023